Ali Ufkî - Semâî Efrencî // Ceren Türkmenoğlu
03:58

Ali Ufkî - Semâî Efrencî // Ceren Türkmenoğlu

Ali Ufkî Bey (1610–1675) Wojciech Bobowski or Ali Ufki, was a Polish, later Turkish musician and dragoman in the Ottoman Empire. He translated the Bible into Ottoman Turkish, composed an Ottoman Psalter, based on the Genevan metrical psalter, and wrote a grammar of the Ottoman Turkish language. His musical works are considered among the most important in 17th-century Ottoman music. Semai is an instrumental form in Ottoman classical music, which is similar to the rondo form in Western music. It typically consists of 4 sections, called hane, and each one would be followed by a teslim (refrain). Efrencî, means “European”. The makam (mode) of this piece is “Nishabur”. Violin, Viola, Rebab, Bendir, Percussion - Ceren Türkmenoğlu Recorded in my home studio. TR Ali Ufkî Bey, (Wojciech Bobowski) Polonya asıllı Klasik Türk müziği bestekârı, santûrî, müzikolog, "Mecmua-i Sâz ü Söz" adlı, içinde kendi bestelerinin de yer aldığı müzik eserleri antolojisinin yazarı, Kitâb-ı Mukaddes'i Türkçe'ye ilk çeviren kişi. Müzik eserleri 17. yüzyıl Osmanlı Müziği'nin en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Semai, Klasik Türk müziğinde 4 hane ve bunları takip eden teslimlerden oluşan bir müzik formudur. Efrencî, Osmanlı Türkçesi'nde "Frenk usûlü, Avrupalı" anlamına gelmektedir. Parça, Nişabur makamında yazılmıştır. Keman, Viyola, Rebab, Bendir ve Vurmalı Çalgılar tarafımca kayıt edilmiştir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.cerenturkmenoglu.com